Kingdom: Animalia > Phylum: Chordata > Class: Mammalia > Order: Rodentia > Family: Dipodidae > Genus: Sicista > Species: Sicista betulina

Northern birch mouse - Sicista betulina (Pallas, 1779)

Images from the web

Quick facts

Threat status Europe Least Concern (IUCN)
EU conservation status by biogeographical region Alpine - Unfavourable-Inadequate
Atlantic - Unfavourable-Inadequate
Boreal - Unknown
Continental - Unknown
Protected by EU Habitats Directive and 1 other international agreement
Most preferred habitats
  • heathland and shrub
  • woodland and forest
May also occur in
  • grassland
  • wetlands
Natura 2000 species code 1343

Distribution

The distribution map is currently disabled. A new map solution will soon become available. In the meantime, please consult other species distribution map providers listed in the Other resources panel below.

Threat and conservation status

IUCN Red List status of threatened species

The IUCN Red List threat status assesses the risk of extinction.

IUCN Red List Category
Not Evaluated
Near Threatened
Regionally Extinct
Not Applicable
Vulnerable
Extinct in the Wild
Data Deficient
Endangered
Extinct
Least Concern
Critically Endangered

EU conservation status

Conservation status assesses every six years and for each biogeographical region the condition of habitats and species compared to the favourable status as described in the Habitats Directive. The map shows the 2007-2012 assessments as reported by EU Member State. Assessments are further detailed in the summary document available behind the link below.

Natura 2000 sites

Not available

Common names and synonyms

Common Name Language Reference
Berkenmuis Dutch Mitchell-Jones, A.J. & al.
Birkemus Danish Mitchell-Jones, A.J. & al.
Birkimús Icelandic Mitchell-Jones, A.J. & al.
Bjørkemus Norwegian Mitchell-Jones, A.J. & al.
Buskmus Swedish Mitchell-Jones, A.J. & al.
Északi szöcskeegér Hungarian Mitchell-Jones, A.J. & al.
Kasetriibik Estonian Mitchell-Jones, A.J. & al.
Koivuhiiri Finnish Mitchell-Jones, A.J. & al.
Meza sicista Latvian Latvian NRC
Myšivka horská Czech Mitchell-Jones, A.J. & al.
Myšovka horská Slovak Mitchell-Jones, A.J. & al.
Northern birch mouse English Mitchell-Jones, A.J. & al.
Ratón listado nórdico Spanish Mitchell-Jones, A.J. & al.
Severna brezova miš Slovenian Mitchell-Jones, A.J. & al.
Siciste des bouleaux French Mitchell-Jones, A.J. & al.
Sminto betulino Italian Mitchell-Jones, A.J. & al.
Waldbirkenmaus German Mitchell-Jones, A.J. & al.
Synonym Author
Mus betulina Pallas, 1779
Sicista montana Méhely, 1913
Sicista tatricus Méhely, 1913
Sicista norvegica Chaworth-Musters, 1927
Sicista betulina taigica Stroganov & Potapkina, 1950

Other resources

CoL (accepted name) Catalogue of Life
EoL Encyclopedia of Life
Fauna Europaea Fauna Europaea
GBIF Global Biodiversity Information Facility
Habitats Directive Art. 17-2006 summary
ITIS (Valid name) Interagency Taxonomic Information System
NCBI search National Center for Biotechnology Information
PESI (Accepted) Pan-European Species directories Infrastructure
Wikipedia Wikipedia

External data

Reportnet deliveries

Files delivered through Reportnet with relevance to this species.

26 items found, displaying all items.1
Released Coverage Envelope File
2015-10-09 Czech Republic Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014 Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014
2015-10-01 Finland Hab2013-2014 FI_hab_report_2014.xml
2014-10-30 Poland National Report on Derogations under the Birds and Habitats Directives Habitats and Birds Derogations Report
2014-01-04 Romania RO Art.17 2007-2012 Report from 31 December 2013 RO_species_reports.xml
2013-12-30 Lithuania Third LT report on Art.17,2007-2012 LT_species_reports-131230-135438.xml
2013-12-30 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2013 SE_species_reports-131230-111623.xml
2013-12-17 Slovakia Art 17 report for the period 2007 - 2012 - second delivery SK_species_reports-131217-132945.xml
2013-12-09 Poland Habitats Directive Art. 17 Report PL_species_reports.xml
2013-10-18 Latvia LATVIA_2007-2012 LV_species_reports-131018-113252.xml
2013-10-14 Denmark 2011-2012 Danish national derogation reports under Art. 16 of the EU Habitats Directive questionnaire_habides.xml
2013-10-07 Finland Habitat directive reporting (FI) 2007-2012 FI_species_reports.xml
2013-09-17 Estonia Eesti2013 EE_species_reports-13917-14855.xml
2013-09-13 Slovakia Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive habides_export.xml
2013-08-23 Czech Republic CZ_Rep_HDArt17_2013_2nd_submission:corrected CZ_species_reports.xml
2011-12-22 Slovakia Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive habides_export.xml
2008-04-14 Estonia eesti Species questionnaire for Sicista betulina
2008-04-10 Germany German national report Sicista betulina
2008-03-03 Lithuania Buveiniu direktyvos igyvendinimo ataskaita Species questionnaire for Sicista betulina
2008-02-26 Denmark DK Species questionnaire for Sicista betulina
2008-02-22 Austria Article 17 report Austria Species questionnaire for Sicista betulina
2008-02-22 Slovakia report under habitats directive Sicista betulina
2008-01-11 Finland Suomi virallinen Species questionnaire for Sicista betulina
2007-10-02 Latvia LATVIA 2001-2006 Sicista betulina
2007-10-02 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2007 Species questionnaire for Sicista betulina
2007-10-01 Poland Report on Implementation Measures Species questionnaire for Sicista betulina
2007-10-01 Czech Republic Species and Habitats Species questionnaire for Sicista betulina

Summary of derogations for species

EU member states are required to report derogations from protection efforts of species.

8 items found, displaying all items.1
Region From Until Justification Activity Impact
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt (kroužkování) nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Přeprava nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok rušení jedinců nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt /lov se sítí nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt nevýznamné
Jihozápad 2014-11-19 2020--12-31 jedná se o rušení pozorovaných jedinců (Lynx lynx, Lutra lutra) a odchyt Muscardinus avellanarius a Sicista belulina, přesný počet jedinců nelze dopředu stanovit rušení jedinců U pozorování Lynx lynx a Lutra lutra se nepředpokládá žádné ovlivnění populace. Ojedinělé vyrušení několika jedinců nemá žádný vliv na populační dynamiku těchto druhů. U odchytů Muscardinus avellanarius a Sicista belina se bude jednat o kontrolní odlovy jedinců pro zjištění jejich přítomnosti na sledovaných lokalitách. Jedná se o živolovné pasti, kde nebude docházet ani ke zraňování jedinců. Odchytem těchto druhů do živolovných pastí s jejich zpětným vypuštěním nedojde k žádnému ovlivnění populací těchto druhů.
Jihozápad 2014-11-19 2020--12-31 jedná se o rušení pozorovaných jedinců (Lynx lynx, Lutra lutra) a odchyt Muscardinus avellanarius a Sicista belulina, přesný počet jedinců nelze dopředu stanovit Odchyt U pozorování Lynx lynx a Lutra lutra se nepředpokládá žádné ovlivnění populace. Ojedinělé vyrušení několika jedinců nemá žádný vliv na populační dynamiku těchto druhů. U odchytů Muscardinus avellanarius a Sicista belina se bude jednat o kontrolní odlovy jedinců pro zjištění jejich přítomnosti na sledovaných lokalitách. Jedná se o živolovné pasti, kde nebude docházet ani ke zraňování jedinců. Odchytem těchto druhů do živolovných pastí s jejich zpětným vypuštěním nedojde k žádnému ovlivnění populací těchto druhů.
Etelä-Suomi 2014-05-15 2014-08-15 Lupa on myönnetty koivuhiirien pyydystämiseen elävänä pyytävillä loukuilla lajin esiintymisen varmistamiseksi. Loukuilla saatavien yksilöiden määrää ei voitu tietää etukäteen. Capture Pyydetyt yksilöt vapautetaan. Lupaehtoja noudattaen tutkimus ei vaaranna lajin suotuisaa suojelutasoa.
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100