Kingdom: Animalia > Phylum: Arthropoda > Class: Malacostraca > Order: Decapoda > Family: Astacidae > Genus: Astacus > Species: Astacus astacus

Astacus astacus (Linnaeus, 1758)

Images from the web

Quick facts

Threat status Europe Not evaluated (IUCN)
EU conservation status by biogeographical region Alpine - Unfavourable-Inadequate
Atlantic - Unfavourable-Bad
Boreal - Unfavourable-Bad
Continental - Unfavourable-Bad
Mediterranean - Unknown
Pannonian - Unknown
Protected by EU Habitats Directive and 1 other international agreement
Most preferred habitats
  • rivers and lakes
May also occur in
  • wetlands
Natura 2000 species code 1091

Distribution

The distribution map is currently disabled. A new map solution will soon become available. In the meantime, please consult other species distribution map providers listed in the Other resources panel below.

Threat and conservation status

IUCN Red List status of threatened species

The IUCN Red List threat status assesses the risk of extinction.

World

Vulnerable

Europe

Not evaluated

EU

Not evaluated

IUCN Red List Category
Not Evaluated
Near Threatened
Regionally Extinct
Not Applicable
Vulnerable
Extinct in the Wild
Data Deficient
Endangered
Extinct
Least Concern
Critically Endangered

EU conservation status

Conservation status assesses every six years and for each biogeographical region the condition of habitats and species compared to the favourable status as described in the Habitats Directive. The map shows the 2007-2012 assessments as reported by EU Member State. Assessments are further detailed in the summary document available behind the link below.

Natura 2000 sites

Not available

Common names and synonyms

Common Name Language Reference
Edelkreps Norwegian Direktoratet for Naturforvaltning
No synonyms available.

Other resources

CoL (accepted name) Catalogue of Life
EoL Encyclopedia of Life
Fauna Europaea Fauna Europaea
GBIF Global Biodiversity Information Facility
Habitats Directive Art. 17-2006 summary
ITIS (Valid name) Interagency Taxonomic Information System
NCBI National Center for Biotechnology Information
NOBANIS: Astacus astacus European Network on Invasive Alien Species
PESI (Accepted) Pan-European Species directories Infrastructure
Wikipedia Wikipedia

External data

Reportnet deliveries

Files delivered through Reportnet with relevance to this species.

44 items found, displaying all items.1
Released Coverage Envelope File
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Auvergne
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files PACA
2015-10-09 Czech Republic Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014 Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014
2015-09-29 Slovakia Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive - years 2013 - 2014 Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive - years 2013 - 2014
2015-09-17 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2012 CHAMPAGNE-ARDENNES_habides_export_habitats.xml
2015-07-31 Greece Habitats Directive Article 17 29_12_2014 submission GR GR_species_reports-15723-10453.xml
2015-02-24 Germany Habitat Derogation 2011_2012 Germany Habitat_2011_2012_GER.xml
2014-11-14 Slovenia Derogations 2013 Derogations 2013
2014-10-30 Poland National Report on Derogations under the Birds and Habitats Directives Habitats and Birds Derogations Report
2014-01-08 Luxembourg Article 17 report 92/43/CEE 2007_2012 Luxembourg LU_species_reports-13823-134519.xml
2014-01-07 Hungary HU_Art_17_report_2013_second round_10_31 HU_species_report_art17
2014-01-04 Romania RO Art.17 2007-2012 Report from 31 December 2013 RO_species_reports.xml
2013-12-30 Lithuania Third LT report on Art.17,2007-2012 LT_species_reports-131230-135438.xml
2013-12-30 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2013 SE_species_reports-131230-111623.xml
2013-12-27 Bulgaria BG_habitats_report_2007-2012 Species reports
2013-12-17 Slovakia Art 17 report for the period 2007 - 2012 - second delivery SK_species_reports-131217-132945.xml
2013-12-09 Poland Habitats Directive Art. 17 Report PL_species_reports.xml
2013-11-20 Slovenia Report 2011-2012 derogations 2011 - 2012
2013-10-18 Latvia LATVIA_2007-2012 LV_species_reports-131018-113252.xml
2013-10-07 Finland Habitat directive reporting (FI) 2007-2012 FI_species_reports.xml
2013-09-17 Estonia Eesti2013 EE_species_reports-13917-14855.xml
2013-09-16 Belgium Second Release Art17 Belgium BE_species_reports-13916-154440.xml
2013-09-13 Slovakia Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive habides_export.xml
2013-08-23 Czech Republic CZ_Rep_HDArt17_2013_2nd_submission:corrected CZ_species_reports.xml
2011-12-22 Slovakia Derogations reporting under the article 16 Habitats Directive habides_export.xml
2011-10-17 Poland National Report on Derogations under the Birds and Habitats Directives (2009-2010) habitat derogations
2011-09-30 Hungary Derogations 2011 september Derogations 2011
2008-04-14 Estonia eesti Species questionnaire for Astacus astacus
2008-04-10 Germany German national report Astacus astacus
2008-03-21 Slovenia Article 17 Report Astacus astacus
2008-03-17 Netherlands NL Report HR 2007 Astacus astacus
2008-03-04 Hungary delivery_report_art_17_HU Astacus astacus
2008-03-03 Lithuania Buveiniu direktyvos igyvendinimo ataskaita Species questionnaire for Astacus astacus
2008-02-28 France rapport France Astacus astacus
2008-02-22 Greece Hellas Species questionnaire for Astacus astacus
2008-02-22 Austria Article 17 report Austria Species questionnaire for Astacus astacus
2008-02-22 Slovakia report under habitats directive Astacus astacus
2008-01-16 Belgium Natura 2000 habitat report Species questionnaire for Astacus astacus
2008-01-15 Luxembourg Article 17 report 92/43/CEE Luxembourg Species questionnaire for Astacus astacus
2008-01-11 Finland Suomi virallinen Species questionnaire for Astacus astacus
2007-10-02 Latvia LATVIA 2001-2006 Astacus astacus
2007-10-02 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2007 Species questionnaire for Astacus astacus
2007-10-01 Czech Republic Species and Habitats Species questionnaire for Astacus astacus
2007-10-01 Poland Report on Implementation Measures Species questionnaire for Astacus astacus

Summary of derogations for species

EU member states are required to report derogations from protection efforts of species.

137 items found, displaying all items.1
Region From Until Justification Activity Impact
Severozápad 28-05-2014 31-12-2018 Astacus astacus - přímo nezjištěn, předpokádádá se výskyt do 10 ex. Cottus gobio - jednoltlivě, pravděpodobně migruje Bufo viridis - v době jarního tahu, nerozmnožuje se zde rušení mimo období rozmnožování, neúmyslné usmrcování nevýznamné ovlivnění několika jedinců po dobu výstavby středně ohrožena (rak) málo ohrožena (vranka, ropucha)
Moravskoslezsko 2014-12-30 2019-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Přeprava Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. K ohrožení populace vydry nemůže dojít, protože v širokém loveckém teritoriu bude dotčena jen nepatrná část v omezeném čase.
Moravskoslezsko 2014-12-30 2019-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. rušení jedinců Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. K ohrožení populace vydry nemůže dojít, protože v širokém loveckém teritoriu bude dotčena jen nepatrná část v omezeném čase.
Moravskoslezsko 2014-12-30 2019-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Odchyt Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. K ohrožení populace vydry nemůže dojít, protože v širokém loveckém teritoriu bude dotčena jen nepatrná část v omezeném čase.
Jihozápad 2014-12-12 2017-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Moravskoslezsko 2014-12-04 2017-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Přeprava Žádné. Záchranným transferem dojde k ovlivnění jedinců, které nebude mít vliv na populační dynamiku druhu.Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu.
Moravskoslezsko 2014-12-04 2017-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. rušení jedinců Žádné. Záchranným transferem dojde k ovlivnění jedinců, které nebude mít vliv na populační dynamiku druhu.Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu.
Moravskoslezsko 2014-12-04 2017-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Odchyt Žádné. Záchranným transferem dojde k ovlivnění jedinců, které nebude mít vliv na populační dynamiku druhu.Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu.
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt (kroužkování) nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Přeprava nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok rušení jedinců nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt /lov se sítí nevýznamné
Jihozápad 2014-12-02 2020-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt nevýznamné
Moravskoslezsko 2014-11-11 2016-12-31 Nelze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) rušení Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-11-11 2016-12-31 Nelze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Poškozování míst rozmnožování Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-11-11 2016-12-31 Nelze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Poškozování míst odpočinku Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-11-11 2016-12-31 Nelze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Odchyt Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-10-11 2020-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Přeprava Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. Záchranný transfer raka se bude týkat maximálně disítek jedinců. Rušení vydry říční se vztajuje na malý úsek toku v širokém loveckém teritoriu, odtěžování bude probíhat jen po omezenou část dne a v krátkém úseku toku.
Moravskoslezsko 2014-10-11 2020-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Odchyt Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. Záchranný transfer raka se bude týkat maximálně disítek jedinců. Rušení vydry říční se vztajuje na malý úsek toku v širokém loveckém teritoriu, odtěžování bude probíhat jen po omezenou část dne a v krátkém úseku toku.
Moravskoslezsko 2014-10-11 2020-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců rušení jediinců Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. Záchranný transfer raka se bude týkat maximálně disítek jedinců. Rušení vydry říční se vztajuje na malý úsek toku v širokém loveckém teritoriu, odtěžování bude probíhat jen po omezenou část dne a v krátkém úseku toku.
Severozápad 2014-09-24 2016-12-31 počet jedinců není znám rušení žádné
Severozápad 2014-09-24 2016-12-31 počet jedinců není znám Odchyt žádné
Jihozápad 2014-09-06 2015-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst rozmnožování nevýznamné
Jihozápad 2014-09-06 2015-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Moravskoslezsko 2014-08-29 2017-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se stavba v době realizace bude týkat. rušení Žádné - jedná se o dočasné rušení jedinců chráněných druhů v přirozeném vývoji a krátkodobá manipulace s těmito jedinci v rámci záchranného transferu
Moravskoslezsko 2014-08-29 2017-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se stavba v době realizace bude týkat. Poškozování míst rozmnožování Žádné - jedná se o dočasné rušení jedinců chráněných druhů v přirozeném vývoji a krátkodobá manipulace s těmito jedinci v rámci záchranného transferu
Moravskoslezsko 2014-08-29 2017-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se stavba v době realizace bude týkat. Poškozování míst odpočinku Žádné - jedná se o dočasné rušení jedinců chráněných druhů v přirozeném vývoji a krátkodobá manipulace s těmito jedinci v rámci záchranného transferu
Moravskoslezsko 2014-08-29 2017-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se stavba v době realizace bude týkat. Odchyt Žádné - jedná se o dočasné rušení jedinců chráněných druhů v přirozeném vývoji a krátkodobá manipulace s těmito jedinci v rámci záchranného transferu
Moravskoslezsko 2014-08-28 2020-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . rušení jedinců Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Záchranný transfer se týká takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný .
Moravskoslezsko 2014-08-28 2020-03-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Poškozování míst odpočinku Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Záchranný transfer se týká takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný .
Moravskoslezsko 2014-08-12 2019-03-31 Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu . Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Přeprava Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. Pro druh Astacus astacus se jedná o záchranný transfer, pro druh Lutra lutra jen o nevýznamné rušení na malém úseku loveckého teritoria.
Moravskoslezsko 2014-08-12 2019-03-31 Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu . Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. rušení jedinců Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný. Pro druh Astacus astacus se jedná o záchranný transfer, pro druh Lutra lutra jen o nevýznamné rušení na malém úseku loveckého teritoria.
Moravskoslezsko 2014-08-12 2016-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) rušení Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-08-12 2016-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) Poškozování míst rozmnožování Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-08-12 2016-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) Poškozování míst odpočinku Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-07-31 2016-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. rušení jedinců žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný.
Moravskoslezsko 2014-07-31 2016-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Ničení míst odpočinku žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný.
Moravskoslezsko 2014-07-31 2016-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Přeprava Žádné. Dynamika populace druhů je taková, že bodový zásah do biotopu nepředstavuje ohrožení populace.
Moravskoslezsko 2014-07-31 2016-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. rušení Žádné. Dynamika populace druhů je taková, že bodový zásah do biotopu nepředstavuje ohrožení populace.
Moravskoslezsko 2014-07-31 2016-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců. Ničení míst odpočinku Žádné. Dynamika populace druhů je taková, že bodový zásah do biotopu nepředstavuje ohrožení populace.
Strední Morava 2014-07-22 2015-03-31 nelze předem odhadnout počet odchycených jedinců Odchyt nevýznamné
Jihozápad 2014-07-04 2017-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Jihozápad 2014-06-24 2017-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Moravskoslezsko 2014-05-18 2015-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Ničení míst odpočinku Žádné. Ovlivnění populace vydry je vyloučeno, protože oprava opevnění břehu bude trvat krátce, několik týdnů, a místo stavby je součástí pouze loveckého teritoria vydry. Ovlivnění populace raka bude známo až po dodání závěrečné zprávy po ustkutečnění transferu.
Moravskoslezsko 2014-05-18 2015-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . Úmyslné vyrušování v období migrace Žádné. Ovlivnění populace vydry je vyloučeno, protože oprava opevnění břehu bude trvat krátce, několik týdnů, a místo stavby je součástí pouze loveckého teritoria vydry. Ovlivnění populace raka bude známo až po dodání závěrečné zprávy po ustkutečnění transferu.
Moravskoslezsko 2014-05-18 2015-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců . FT-rušení Žádné. Ovlivnění populace vydry je vyloučeno, protože oprava opevnění břehu bude trvat krátce, několik týdnů, a místo stavby je součástí pouze loveckého teritoria vydry. Ovlivnění populace raka bude známo až po dodání závěrečné zprávy po ustkutečnění transferu.
Jihozápad 2014-05-02 2018-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Přeprava nevýznamné
Jihozápad 2014-05-02 2018-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok rušení jedinců nevýznamné
Jihozápad 2014-05-02 2018-12-31 nelze dopředu odhadnout, vyplývá z dílčích projektů schvalovaných pro každý rok Odchyt nevýznamné
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Poškozování míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Poškozování míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Odchyt Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Poškozování míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Poškozování míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Strední Cechy 2014-04-16 2016-12-31 Předem není možno určit množství živočichů, kteří budou snížením vodní hladiny ovlivněni. Odchyt Populace živočichů nebude negativně ovlivněna.
Severovýchod 2014-04-11 2014-09-05 předpokládáno že se bude jednat o nevýznamný počet jedinců z hlediska celkové populace v potoce neúmyslné usmrcení nevýznamné
Severovýchod 2014-04-11 2014-09-05 předpokládáno že se bude jednat o nevýznamný počet jedinců z hlediska celkové populace v potoce Poškozování míst rozmnožování nevýznamné
Severovýchod 2014-04-11 2014-09-05 předpokládáno že se bude jednat o nevýznamný počet jedinců z hlediska celkové populace v potoce Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Severovýchod 2014-04-11 2014-09-05 předpokládáno že se bude jednat o nevýznamný počet jedinců z hlediska celkové populace v potoce Odchyt nevýznamné
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Ničení míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Ničení míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Poškozování míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Poškozování míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Odchyt Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Ničení míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Ničení míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Poškozování míst rozmnožování Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Poškozování míst odpočinku Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Strední Cechy 2014-03-18 2017-12-31 Nelze dopředu odhadnout, jakého počtu živočichů se záměr bude týkat. Odchyt Populace živočichů nebude negativně ovlivněna. Po realizaci záměru rybník živočichům nabídne obdobné stanoištní podmínky jako před realizací záměru. Budou vytvořeny dvě nové tůně. Při vypouštění rybníka bude přítomna odborně způsobilá osoba, bude zajištěn případný transfer živočichů.
Moravskoslezsko 2014-03-07 2015-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Přeprava Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-03-07 2015-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) rušení Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-03-07 2015-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Poškozování míst rozmnožování Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2014-03-07 2015-12-31 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad desítky jedinců) Poškozování míst odpočinku Žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Jihovýchod 2014-02-11 2023-12-31 nelze určit přesný počet jedinců Poškozování míst rozmnožování žádné
Jihovýchod 2014-02-11 2023-12-31 nelze určit přesný počet jedinců Poškozování míst odpočinku žádné
Jihovýchod 2014-01-03 2019-12-31 nelze určit přesný počet jedinců Poškozování míst rozmnožování žádné
Jihovýchod 2014-01-03 2019-12-31 nelze určit přesný počet jedinců Poškozování míst odpočinku žádné
Severovýchod 2014-01-01 2020-12-31 počet není určen zhledem k druhu Držení v zajetí žádné
Severovýchod 2013-12-28 2015-12-31 potvrzen výskyt rušení stavebními pracemi, neúmyslné zranění či usmrcení nízké - jde o opatření ve prospěch ochrany přírody
Severovýchod 2013-12-28 2015-12-31 nelze zjistit- kusy odhad maximálně u vydry 1 pár (teritoriální zvíře), max. stovky u raka říčního, zjištěn na více místech Přeprava nízké
Severovýchod 2013-12-28 2015-12-31 nelze zjistit- kusy odhad maximálně u vydry 1 pár (teritoriální zvíře), max. stovky u raka říčního, zjištěn na více místech úmyslné vyrušování, neúmyslné usmrcení či zranění nízké
Severovýchod 2013-12-28 2015-12-31 nelze zjistit- u vydry se předpokládá pouze rušení u raka jsou sice prolovy (ale může ovlivnit kusy až desítky kusů) Přeprava nízké
Severovýchod 2013-12-28 2015-12-31 nelze zjistit- u vydry se předpokládá pouze rušení u raka jsou sice prolovy (ale může ovlivnit kusy až desítky kusů) úmyslné vyrušování, neúmyslné usmrcení či zranění nízké
Jihozápad 2013-12-27 2018-12-31 V závislosti na počtu nálezů jednotlivých živočichů při realizaci bitopů pro obojživelníky Přeprava žádné
Jihozápad 2013-12-27 2018-12-31 V závislosti na počtu nálezů jednotlivých živočichů při realizaci bitopů pro obojživelníky Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-12-06 2016-04-30 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, nelze dopředu odhadnot počet dotčených jedinců Poškozování míst rozmnožování žádné
Moravskoslezsko 2013-12-06 2016-04-30 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, nelze dopředu odhadnot počet dotčených jedinců Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-12-06 2016-04-30 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, nelze dopředu odhadnot počet dotčených jedinců Úmyslné vyrušování v období migrace žádné
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Usmrcování Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Poškozování míst rozmnožování Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Poškozování míst odpočinku Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Odchyt Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Usmrcování Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Poškozování míst rozmnožování Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Poškozování míst odpočinku Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Strední Cechy 2013-11-27 2016-12-31 nelze předem odhadnout Odchyt Populace tímto záměrem nebude ovlivněna. Naopak budou pro existenci živočichů vytvořeny lepší podmínky.
Moravskoslezsko 2013-11-16 2014-06-30 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Odchyt Žádné.
Moravskoslezsko 2013-11-09 2015-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Ničení míst odpočinku Žádné.
Moravskoslezsko 2013-11-09 2015-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Odchyt Žádné.
Moravskoslezsko 2013-11-09 2015-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Úmyslné vyrušování v období migrace Žádné.
Jihozápad 2013-11-07 2015-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Jihozápad 2013-10-30 2017-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch Přeprava nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch neúmyslné usmrcení nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch Poškozování míst rozmnožování nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch Odchyt nevýznamné
Severozápad 2013-10-17 2018-11-15 nelze předem odhadnout, jakého množství se odpuštění části nadjezí a následné odbahnění dotkne, resp. kolik jich bude nutné přesunotui výše do zavodněných ploch Úmyslné vyrušování v době rozmnožování nevýznamné
Moravskoslezsko 2013-09-13 2015-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Přeprava Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný.
Moravskoslezsko 2013-09-13 2015-12-31 Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Neznámé – nelze dopředu odhadnout, jakého počtu jedinců se bude transfer týkat, předpoklad desítky jedinců Odchyt Žádné. Nedojde k ovlivnění dosažení příznivého stavu. Výjimka povoluje rušení takového počtu jednotlivců, který je s ohledem na populační dynamiku druhu nevýznamný.
Moravskoslezsko 2013-09-03 2015-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu odhadnout počet dotčených jedinců Usmrcování žádné
Moravskoslezsko 2013-09-03 2015-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu odhadnout počet dotčených jedinců Poškozování míst rozmnožování žádné
Moravskoslezsko 2013-09-03 2015-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu odhadnout počet dotčených jedinců Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-09-03 2015-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu odhadnout počet dotčených jedinců Úmyslné vyrušování v období migrace žádné
Jihozápad 2013-08-15 2015-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku nevýznamné
Moravskoslezsko 2013-07-27 2013-12-31 Nelze odhadnout jakého počtu jedinců se bude záchranný odlov týkat. Úmyslné vyrušování v období výchovy mláďat žádné
Moravskoslezsko 2013-07-27 2013-12-31 Nelze odhadnout jakého počtu jedinců se bude záchranný odlov týkat. Poškozování míst rozmnožování žádné
Moravskoslezsko 2013-07-27 2013-12-31 Nelze odhadnout jakého počtu jedinců se bude záchranný odlov týkat. Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-07-03 2015-31-12 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) rušení žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2013-07-03 2015-31-12 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) Poškozování míst rozmnožování žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Moravskoslezsko 2013-07-03 2015-31-12 elze dopředu odhadnout jakého počtu jedinců se bude transfer týkat (předpoklad do deseti jedinců) Poškozování míst odpočinku žádné, jedinci dotčených zvláště chráněných druhů nebudou likvidováni, v případě nálezu dojde k jejich přesunu na místo nedotčené stavbou
Jihozápad 2013-06-15 2017-12-31 Není možné dopředu určit kolika jedinců se bude výzkum týkat. Odchyt bez ovlivnění (odchycení jedinci budou vráceni zpět do toku)
Moravskoslezsko 2013-06-13 2015-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Odchyt Žádné.
Moravskoslezsko 2013-06-08 2014-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Odchyt Žádné.
Moravskoslezsko 2013-06-08 2014-12-31 Nelze odhadnout, kolika jedinců se záměr bude týkat. Úmyslné vyrušování v období migrace Žádné.
Moravskoslezsko 2013-06-04 2014-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu určit počet dotčených jedinců Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-06-04 2014-12-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu určit počet dotčených jedinců Úmyslné vyrušování v období migrace žádné
Moravskoslezsko 2013-05-29 2013-10-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, nelze dopředu určit počet dotčených jedinců Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-05-29 2013-10-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, nelze dopředu určit počet dotčených jedinců Úmyslné vyrušování v období migrace žádné
Jihozápad 2013-05-03 2013-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst rozmnožování Nevýznamné
Jihozápad 2013-05-03 2013-12-31 charakter záměru neumožňuje určit počty skutečně ovlivněných jedinců Poškozování míst odpočinku Nevýznamné
Moravskoslezsko 2013-04-26 2015-10-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu určit počet jedinců Odchyt žádné
Moravskoslezsko 2013-04-26 2015-10-31 jedinci ZCHD budou před realizaci záměru přesunutí na lokalitu nedotčenou stavebními pracemi, není možno dopředu určit počet jedinců Úmyslné vyrušování v období migrace žádné
Lódzkie 2007-05-28 2007-11-15 odłów kontrolny miał ocenić efektywność zaraczeń przeprowadzonych w latach 2003-2004 Capture none
Lódzkie 2007-05-28 2007-11-15 odłów kontrolny miał ocenić efektywność zaraczeń przeprowadzonych w latach 2003-2004 Capture none
Severozápad 20-03-2013 20-03-2043 Lacerta agilis - zjištěna na několika místech, zřejmě jde o plošný výskyt v rámci VD nebylo možné přímo zjistit počet jedinců rušení mimo období reprodukce, případně neúmyslné usmrcování, případný transfre nevýznamné ovlivnění několika jedinců, k dotčení lokální populace nedojde,
Severozápad 11-12-2013 31-12-2017 druh vázaný na vodní tok, počet jedinců v daném úseku toku nezjištěn rušení mimo období ropuzmnožování případně transfer
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100