Vegetation i sydsvenska ekskogar-en regional jämförelse.

Reference information

Title Vegetation i sydsvenska ekskogar-en regional jämförelse.
Alternative title
Source Rühling, Å. & Tyler, G.
Editor
Journal Title Sven. Bot. Tidskr.
Book Title
Journal Issue 80:133-143.
ISBN
URL
Created 1986-01-01
Publisher
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100