Kingdom: Animalia > Phylum: Chordata > Class: Mammalia > Order: Carnivora > Family: Phocidae > Genus: Phoca > Species: Phoca hispida saimensis

Phoca hispida saimensis Nordquist, 1899

Images from the web

Quick facts

Threat status Europe Not evaluated (IUCN)
EU conservation status by biogeographical region Boreal - Unfavourable-Bad
Protected by EU Habitats Directive and 1 other international agreement
Natura 2000 sites 10 are designated for this species
Most preferred habitats
  • rivers and lakes
Natura 2000 species code 1913

Distribution

The distribution map is currently disabled. A new map solution will soon become available. In the meantime, please consult other species distribution map providers listed in the Other resources panel below.

Threat and conservation status

This species has not yet been assessed for the IUCN Red List

Natura 2000 sites

Protected in the following Natura 2000 sites

Sitecode Country Site name Action
FI0422001 Finland Ilkonselkä Map
FI0500001 Finland Kolovesi - Vaaluvirta - Pyttyselkä Map
FI0500002 Finland Linnansaari Map
FI0500013 Finland Pihlajavesi Map
FI0500021 Finland Luonteri Map
FI0500024 Finland Lietvesi Map
FI0500026 Finland Katosselkä - Tolvanselkä Map
FI0500031 Finland Joutenvesi - Pyyvesi Map
FI0500171 Finland Hevonniemi Map
FI0700018 Finland Oriveden-Pyhäselän saaristot Map

Protected sites

Please note the site map takes a while to display.

Common names and synonyms

Common Name Language Reference
Foca ocelada del Lago Saimaa Spanish EC-DGXI.d2, ETC/NC
Phoque marbré French EC-DGXI.d2, ETC/NC
No synonyms available.

Other resources

Fauna Europaea Fauna Europaea
GBIF Global Biodiversity Information Facility
Habitats Directive Art. 17-2006 summary
ITIS (invalid) Interagency Taxonomic Information System
NCBI search National Center for Biotechnology Information
PESI (Accepted) Pan-European Species directories Infrastructure
Wikipedia Wikipedia

External data

Reportnet deliveries

Files delivered through Reportnet with relevance to this species.

Summary of derogations for species

EU member states are required to report derogations from protection efforts of species.

36 items found, displaying all items.1
Region From Until Justification Activity Impact
Itä-Suomi 2014-12-29 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen, häirintää pyritään välttämään. Capture Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-12-29 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen, häirintää pyritään välttämään. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-12-29 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen, häirintää pyritään välttämään. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Netherlands 2014-12-04 2017-06-30 No information available Capture The national conservation status of the species concerned is not affected, neither is the local population, as long as the activities are carried out in accordance with the conditions and measures that are bound to the exemption.
Netherlands 2014-12-04 2017-06-30 No information available Transport The national conservation status of the species concerned is not affected, neither is the local population, as long as the activities are carried out in accordance with the conditions and measures that are bound to the exemption.
Netherlands 2014-12-04 2017-06-30 No information available Killing The national conservation status of the species concerned is not affected, neither is the local population, as long as the activities are carried out in accordance with the conditions and measures that are bound to the exemption.
Groningen 2014-12-02 2019-12-01 No information available Transport The national conservation status of the species concerned is not affected, neither is the local population, as long as the activities are carried out in accordance with the conditions and measures that are bound to the exemption.
Groningen 2014-12-02 2019-12-01 No information available Necropsy The national conservation status of the species concerned is not affected, neither is the local population, as long as the activities are carried out in accordance with the conditions and measures that are bound to the exemption.
Itä-Suomi 2014-11-10 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen ja häiriötä pyritään välttämään. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-11-10 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen ja häiriötä pyritään välttämään. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-10-30 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen ja häiriötä pyritään välttämään. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Etelä-Suomi 2014-01-30 2018-12-31 Pesä- ja poikaslaskennat, levähdyspaikka- ja rantamakuukartoitukset, kuolleiden yksilöiden ruhojen ja muiden osien keräämiset, pesinnän parantaminen apuikinoksilla joissa määrät eivät ole etukäteen tiedossa Deliberate disturbance during the period of breeding none
Etelä-Suomi 2014-01-30 2018-12-31 Pesä- ja poikaslaskennat, levähdyspaikka- ja rantamakuukartoitukset, kuolleiden yksilöiden ruhojen ja muiden osien keräämiset, pesinnän parantaminen apuikinoksilla joissa määrät eivät ole etukäteen tiedossa kuolleena löydettyjen yksilöiden ja niiden osien kerääminen ja säilyttäminen none
Itä-Suomi 2014-01-24 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien ja kuolleina haltuun otettavien saimaannorppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Lupaehtojen lähtökohtana on tutkimuksesta saimaannorpalle aiheutuvan häiriön välttäminen. Transport Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-01-24 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien ja kuolleina haltuun otettavien saimaannorppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Lupaehtojen lähtökohtana on tutkimuksesta saimaannorpalle aiheutuvan häiriön välttäminen. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-01-24 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien ja kuolleina haltuun otettavien saimaannorppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Lupaehtojen lähtökohtana on tutkimuksesta saimaannorpalle aiheutuvan häiriön välttäminen. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2014-01-24 2018-12-31 Häiriön kohteeksi joutuvien ja kuolleina haltuun otettavien saimaannorppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Lupaehtojen lähtökohtana on tutkimuksesta saimaannorpalle aiheutuvan häiriön välttäminen. kuolleiden saimaannorppayksilöiden tai niiden osien ja johdannaisten hallussapito Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2013-10-25 2018-08-31 Kuolleiden saimaannorppayksilöiden ja niistä tutkimuksessa käytettävien kudosnäytteiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Transport Ei vaikutusta, kyse on kuolleena löytyneiden saimaannorppien kudosnäytteistä.
Itä-Suomi 2013-10-25 2018-08-31 Kuolleiden saimaannorppayksilöiden ja niistä tutkimuksessa käytettävien kudosnäytteiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Kudosnäytteiden hallussapito ja kuljetus Ei vaikutusta, kyse on kuolleena löytyneiden saimaannorppien kudosnäytteistä.
Etelä-Suomi 2012-05-10 2015-12-31 Valokuvattavien ja videoitavien yksilöiden määrää ei ole rajoitettu Deliberate disturbance during the period of rearing none
Itä-Suomi 2012-05-07 2015-12-31 Kuvattavien norppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2012-05-07 2015-12-31 Kuvattavien norppien määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Mahdollinen häirintä kuvaamisen yhteydessä Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2012-04-01 2016-12-31 Luvan nojalla kuvaamisen yhteydessä häirittävien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Lupaehtojen avulla kuvaamisen häiritsevä vaikutus pyritään minimoimaan. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Länsi-Suomi 2012-03-27 2016-12-31 Näytteiden määrä ei ole etukäteen tiedossa. Transport ei ole
Länsi-Suomi 2012-03-27 2016-12-31 Näytteiden määrä ei ole etukäteen tiedossa. Kudos- ja suolistonäytteiden haltuunotto ja säilytys ei ole
Itä-Suomi 2012-02-01 2016-12-31 Luonnostaan kuolleiden yksilöiden määrää ei tiedetä etukäteen. Kuolleiden yksilöiden ottaminen luonnosta ja hallussapito none
Etelä-Suomi 2012-01-31 2016-12-31 Kyse kuolleina löytyvistä yksilöistä, joiden määrä ei ole etukäteen tiedossa. Transport none
Itä-Suomi 2012-01-24 2016-12-31 Kuolleina löydettyjen saimaannorppayksilöiden ja niistä otettavien näytteiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Kuolleiden saimaannorppayksilöiden, niiden osien ja johdannaisten sekä luonnosta löytyvien saimaannorpan osien ja johdannaisten hallussapito ja kuljetus Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2012-01-20 2014-12-31 Kuvattavien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta
Itä-Suomi 2012-01-20 2014-12-31 Kuvattavien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Mahdollinen häirintä kuvaamisen yhteydessä Ei vaikutusta
Itä-Suomi 2010-01-01 2012-12-31 Häirittävien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2010-01-01 2012-12-31 Häirittävien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2009-04-03 2011-12-31 Häirinnän kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of breeding Ei vaikutusta.
Itä-Suomi 2009-04-03 2011-12-31 Häirinnän kohteeksi joutuvien yksilöiden määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Deliberate disturbance during the period of rearing Ei vaikutusta.
Etelä-Suomi 2009-04-03 2011-31-12 Kuvattavien yksilöiden määrää ei ole rajoitettu. Deliberate disturbance during the period of breeding None
Etelä-Suomi 2009-04-03 2011-31-12 Kuvattavien yksilöiden määrää ei ole rajoitettu. Deliberate disturbance during the period of rearing None
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100