Kingdom: Animalia > Phylum: Arthropoda > Class: Insecta > Order: Odonata > Family: Libellulidae > Genus: Leucorrhinia > Species: Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

Images from the web

Quick facts

Threat status Europe Least Concern (IUCN)
EU conservation status by biogeographical region Alpine - Unfavourable-Bad
Atlantic - Unfavourable-Inadequate
Boreal - Favourable
Continental - Unfavourable-Inadequate
Protected by EU Habitats Directive and 1 other international agreement
Most preferred habitats
  • rivers and lakes
  • wetlands
May also occur in
  • heathland and shrub
  • woodland and forest
Natura 2000 species code 1038

Distribution

The distribution map is currently disabled. A new map solution will soon become available. In the meantime, please consult other species distribution map providers listed in the Other resources panel below.

Threat and conservation status

IUCN Red List status of threatened species

The IUCN Red List threat status assesses the risk of extinction.

IUCN Red List Category
Not Evaluated
Near Threatened
Regionally Extinct
Not Applicable
Vulnerable
Extinct in the Wild
Data Deficient
Endangered
Extinct
Least Concern
Critically Endangered

EU conservation status

Conservation status assesses every six years and for each biogeographical region the condition of habitats and species compared to the favourable status as described in the Habitats Directive. The map shows the 2007-2012 assessments as reported by EU Member State. Assessments are further detailed in the summary document available behind the link below.

Natura 2000 sites

Not available

Common names and synonyms

Common Name Language Reference
Grå torvlibelle Norwegian Direktoratet for Naturforvaltning
No synonyms available.

Other resources

CoL (accepted name) Catalogue of Life
Fauna Europaea Fauna Europaea
GBIF Global Biodiversity Information Facility
Habitats Directive Art. 17-2006 summary
ITIS search Interagency Taxonomic Information System
NCBI search National Center for Biotechnology Information
PESI (Accepted) Pan-European Species directories Infrastructure
Wikipedia Wikipedia

External data

Reportnet deliveries

Files delivered through Reportnet with relevance to this species.

38 items found, displaying all items.1
Released Coverage Envelope File
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Aquitaine
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Auvergne
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Centre Val de Loire
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Midi Pyrénées
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files PACA
2015-12-11 France France reporting Habitas Directive 2014 corrected files Ile de France
2015-11-04 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2011 Dérogations région Aquitaine
2015-10-09 Czech Republic Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014 Report according to Art. 16.2 of the Habitats Directive - CZ 2013-2014
2015-09-18 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2013 DREAL_FC_habides_habitats_2013.xml
2015-09-17 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2012 AQUITAINE-habides_export_habitats.xml
2015-09-17 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2012 MIDI-PYRENEES_habides_export-dirHab.xml
2015-09-17 France FRANCE Rapport art 16 Directive Habitat 92/43/CEE année 2012 RHONE-ALPES-DREAL_RA_2012Habitat_20131029_habides_export.xml
2015-02-24 Germany Habitat Derogation 2011_2012 Germany Habitat_2011_2012_GER.xml
2014-10-30 Poland National Report on Derogations under the Birds and Habitats Directives Habitats and Birds Derogations Report
2013-12-30 Lithuania Third LT report on Art.17,2007-2012 LT_species_reports-131230-135438.xml
2013-12-30 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2013 SE_species_reports-131230-111623.xml
2013-12-09 Poland Habitats Directive Art. 17 Report PL_species_reports.xml
2013-10-24 Estonia 2011-2012 National Report on Derogations under the Habitats Directive questionnaire_habides.xml
2013-10-18 Latvia LATVIA_2007-2012 LV_species_reports-131018-113252.xml
2013-10-11 Finland Hab2011-2012 FI_hab_report_2011_2012.xml
2013-10-07 Finland Habitat directive reporting (FI) 2007-2012 FI_species_reports.xml
2013-09-18 France Rapport France 2013 FR_species_reports.xml
2013-09-17 Estonia Eesti2013 EE_species_reports-13917-14855.xml
2013-08-23 Czech Republic CZ_Rep_HDArt17_2013_2nd_submission:corrected CZ_species_reports.xml
2012-12-03 Finland Hab2009-2010 Fi_hab_rap_2009_2010.xml
2010-09-28 Finland Hab2007-2008 Derogation report under the Habitats Directive 2007 & 2008
2009-12-04 Latvia habitats questionnaire_habides.xml
2008-04-14 Estonia eesti Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2008-04-10 Germany German national report Leucorrhinia albifrons
2008-03-17 Netherlands NL Report HR 2007 Leucorrhinia albifrons
2008-03-03 Lithuania Buveiniu direktyvos igyvendinimo ataskaita Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2008-02-28 France rapport France Leucorrhinia albifrons
2008-02-22 Austria Article 17 report Austria Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2008-01-11 Finland Suomi virallinen Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2007-10-02 Latvia LATVIA 2001-2006 Leucorrhinia albifrons
2007-10-02 Sweden Report on Implementation Measures (Art.17.1)_delivery 2007 Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2007-10-01 Czech Republic Species and Habitats Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons
2007-10-01 Poland Report on Implementation Measures Species questionnaire for Leucorrhinia albifrons

Summary of derogations for species

EU member states are required to report derogations from protection efforts of species.

49 items found, displaying all items.1
Region From Until Justification Activity Impact
Severovýchod 2014-01-21 2018-12-31 není proveden ucelený průzkum Odchyt nízké - determinace bez poškození zdraví živočichů a bez jejich usmrcení
Severovýchod 2014-01-21 2018-12-31 není proveden ucelený průzkum Úmyslné vyrušování v době rozmnožování nízké - determinace bez poškození zdraví živočichů a bez jejich usmrcení
Severovýchod 2014-01-21 2018-12-31 není proveden ucelený průzkum úmyslné vyrušování nízké - determinace bez poškození zdraví živočichů a bez jejich usmrcení
Jihozápad 2013-12-27 2018-12-31 V závislosti na počtu nálezů jednotlivých živočichů při realizaci bitopů pro obojživelníky Přeprava žádné
Jihozápad 2013-12-27 2018-12-31 V závislosti na počtu nálezů jednotlivých živočichů při realizaci bitopů pro obojživelníky Odchyt žádné
Severovýchod 2013-11-09 2014-12-31 potvrzen v lokalitě zoologickým inventarizačním průzkum dočasné rušení a neúmyslné zranění či usmrcení nízké - dočasné omezení dojde ke zlepšení biotopu
Severovýchod 2013-11-09 2014-12-31 nelze odhadnout -výskyt potvrzen Muzeem Česká Lípa, podrobný průzkum bude vzhledem k vegetační době až při odbahňování, výskyt Bufo calamita potvrzen před 10 lety, chybí aktuální data Odchyt nízké - kompenzační opatření
Severovýchod 2013-11-09 2014-12-31 nelze odhadnout -výskyt potvrzen Muzeem Česká Lípa, podrobný průzkum bude vzhledem k vegetační době až při odbahňování, výskyt Bufo calamita potvrzen před 10 lety, chybí aktuální data úmyslné vyrušování, neúmyslné usmrcení či zranění nízké - kompenzační opatření
Sachsen 2012-07-02 2015-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Entnahmeort gefährden Fang keine
Sachsen 2012-07-02 2015-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Entnahmeort gefährden Tötung keine
Sachsen 2012-06-26 2015-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Sammelort gefährden Fang keine
Sachsen 2012-06-26 2015-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Sammelort gefährden Tötung keine
Itä-Suomi 2012-06-01 2012-09-15 Määritystä varten pyydystettävien korentojen ja sukeltajakuoriaisten määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Sudenkorennot määritetään yleensä kiikarilla, vain tarvittaessa pyydystämällä. Capture Ei vaikutusta
Itä-Suomi 2012-06-01 2012-09-15 Määritystä varten pyydystettävien korentojen ja sukeltajakuoriaisten määrää ei pystytä yksilöimään etukäteen. Sudenkorennot määritetään yleensä kiikarilla, vain tarvittaessa pyydystämällä. Pyydystäminen tunnistamista varten, vapautetaan määrityksen jälkeen. Ei vaikutusta
Länsi-Suomi 2012-05-07 2012-08-31 Tiukasti suojeltuja jättisukeltajia ja sudenkorentoja voidaan luvan puitteissa pyydystää haavilla lajintunnistuksen varmentamiseksi, mutta näiden lajien pyydystetyt yksilöt tulee määrityksen jälkeen vapauttaa vahingoittumattomina takaisin pyydystyspaikalle.Isolampisukeltajia voidaan pyydystää vesihaavilla näytteiksi myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan viisi yksilöä. Killing No impact on populations
Länsi-Suomi 2012-05-07 2012-08-31 Tiukasti suojeltuja jättisukeltajia ja sudenkorentoja voidaan luvan puitteissa pyydystää haavilla lajintunnistuksen varmentamiseksi, mutta näiden lajien pyydystetyt yksilöt tulee määrityksen jälkeen vapauttaa vahingoittumattomina takaisin pyydystyspaikalle.Isolampisukeltajia voidaan pyydystää vesihaavilla näytteiksi myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan viisi yksilöä. Deliberate disturbance during the period of rearing No impact on populations
Sachsen 2011-06-30 2014-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Sammelort gefährden Fang keine
Sachsen 2011-06-30 2014-12-31 nur Einzelentnahme bei bestehender Notwendigkeit, Bedingung: Entnahme darf keinesfalls den Bestand der Art am Sammelort gefährden Tötung keine
Länsi-Suomi 2011-05-05 2011-11-30 Isolampisukeltajista voidaan tämän luvan mukaisesti ottaa näytteitä myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan 10 yksilöä/ tutkimusalue (yhteensä viisi erillistä tutkimusaluetta). Killing No impact on populations
Länsi-Suomi 2011-05-05 2011-11-30 Isolampisukeltajista voidaan tämän luvan mukaisesti ottaa näytteitä myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan 10 yksilöä/ tutkimusalue (yhteensä viisi erillistä tutkimusaluetta). Deliberate disturbance during the period of rearing No impact on populations
Mazowieckie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Mazowieckie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Mazowieckie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Malopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Malopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Malopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Swietokrzyskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Swietokrzyskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Swietokrzyskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Podlaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Podlaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Podlaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Wielkopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Wielkopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Wielkopolskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Dolnoslaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Dolnoslaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Dolnoslaskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Kujawsko-Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Kujawsko-Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Kujawsko-Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Warminsko-Mazurskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Warminsko-Mazurskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Warminsko-Mazurskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Capture None.
Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Killing None.
Pomorskie 2011-03-24 2015-10-15 From 5 to 200 specimens depending on species. Deliberate disturbance during the period of breeding None.
Länsi-Suomi 2010-05-01 2010-11-30 Jättisukeltajat ja sudenkorennot tulee määrityksen jälkeen vapauttaa takaisin määrityspaikalle. Isolampisukeltajista voidaan ottaa näytteitä myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan 10 kpl /alue (yht. 50 kpl) Capture No impact
Länsi-Suomi 2010-05-01 2010-11-30 Jättisukeltajat ja sudenkorennot tulee määrityksen jälkeen vapauttaa takaisin määrityspaikalle. Isolampisukeltajista voidaan ottaa näytteitä myöhempää lajimääritystä varten maksimissaan 10 kpl /alue (yht. 50 kpl) Killing No impact
European Environment Agency (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3336 7100